Ap skapt asylkaos

Fremskrittspartiet advarte sterkt mot konsekvensene og opprettelsen av transittmottaket på Refstad i 2010. De siste ukers politiaksjoner har vist at advarslene var berettiget.

Store mengder narkotiske stoffer er beslaglagt, minst 35 bortvisninger og fengslinger, samt illegale innvandrere som terroriserer beboere og nabolaget er fasiten etter to politirazziaer de siste ukene. Ulovlige innvandrere sniker seg inn i mottaket gjennom vinduer på nattestid, både beboerne på mottaket og naboene i området må forholde seg til kriminalitet og utrygghet. Dessverre er dette en villet utvikling og direkte resultat av regjeringens feilslåtte asylpolitikk.

For det har ikke manglet på advarsler: Da undertegnede advarte i blant annet Akers Avis og Nettavisen mot kriminalitet og utrygghet for naboene i forbindelse med opprettelsen av mottaket parerte daværende justisminister Knut Storberget i kjent arrogant stil med at jeg måtte «sette meg inn i saken». Ifølge Storberget var muligheten for at asylmottaket ville føre med seg kriminalitet, uro og ulovligheter «ikke en problemstilling». FrPs nestleder, Per Sandberg, gjorde det også klart at det var helt uansvarlig og Storberget måtte ta personlig ansvar for konsekvensene av å opprette transittmottaket. Når det kommer til å ta ansvar for sine besluttninger som statsråd så har jo ettertiden vist at det er en umulig oppgave for Storberget. Det er dessverre ikke bare på dette feltet Storbergets besluttninger har hatt alvorlige konsekvenser for det norske samfunn, det er bare å se på politi/justissektoren og ikke minst Gjørv kommisjonens rapport. Beboerne startet en underskriftskampanje med mer enn tusen underskrifter for å stoppe mottaket.

De tillitsvalgte ved asylmottaket som skulle flyttes advarte også sterkt mot regjeringens løsning. Disse advarslene ble totalt ignorert av regjeringen. Beboerne, fagforeningen og Oslo kommune ble overkjørt av den rødgrønne regjeringen, gigantmottaket på Refstad skulle på plass, uansett konsekvenser.

Storberget og Ap fikk i denne saken på sedvanlig vis hjelp av sine våpendragere i asylindustrien. Tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide, mente undertegnede, naboene og de tillitsvalgte kom med «skremselspropaganda». Vi hadde både «misforstått», «ikke forstått endringene» og vi «skjønte ikke» hva konsekvensene av mottaket kom til å bli. Eide mente videre at «det ikke vil bli noe problem å holde oversikt over hvem som er på mottaket, fordi det er nøye registrering og meldeplikt.»

Min kommentar til Eides siste påstand er følgende: når minst 50 personer har oppholdt seg ulovlig på mottaket bare den siste uken, blir det å påstå at man har noen form for oversikt en parodi. Situasjonen er helt ut av kontroll, akkurat slik jeg og flere andre advarte mot i 2010. Da ble undertegnede, naboene og de tillitsvalgte latterliggjort og beskylt for å være kunnskapsløse av Storberget. Realitetene er dessverre blitt akkurat slik FrP advarte mot: kriminalitet, kaos, manglende kontroll og et ødelagt nabolag.

Regjeringen har gått inn i denne situasjonen med øynene vidåpne. De kan ikke skylde på at de ikke ble advart, eller at de ikke visste. Asylkaoset på Refstad og i Oslo er et resultat av en villet politikk fra regjeringens side. Etter de uttalelsene og den arrogante holdningen Storberget har utvist i denne saken, mener jeg en unnskyldning ovenfor asylmottakets beboere og naboer som er forlatt i en håpløs situasjon er på sin plass.

Dessverre er dette bare ett av eksemplene på Aps totale svikt i asylpolitikken. Ønsker du en ansvarlig og bærekraftig asylpolitikk er det bare et parti du kan stole på i valget til høsten, og det er Fremskrittspartiet.

 

This entry was posted in Blogg, Oslo, Politikk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ap skapt asylkaos

  1. Anne-Liv Gamlem says:

    Jeg synes det er prisverdig at du tar tak i denne saken! Situasjonen som har utviklet seg på transittmottaket på Refstad viser at det er på høy tid å innføre en type lukkede mottak. For noen år siden besøkte jeg Lier ventemottak ved flere anledninger. Det var nokså forskjellig fra andre mottak jeg har besøkt. Det var omgitt av høye gjerder, og alle som skulle inn og ut måtte gå gjennom en sluse (som muligens ble styrt fra resepsjonen). Dermed hadde man kontroll på hvem som gikk inn og ut. Hvis man skulle besøke noen, måtte man først gjennom slusen og deretter til resepsjonen for å vise legitimasjon. Ellers synes jeg samtlige asylmottak burde ha portforbud om natten, for det er jo da det er størst sjanse for at de drar til byen og begår ulike former for kriminalitet.

Comments are closed.