Arbeiderpartiets sanne ansikt

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen hadde en klar beskjed fra ledelsen på årsmøtet til Vadsø Ap i helgen: – Det er viktig at alle bidrar til å sverte den nye regjeringen.

Dette viser med all tydelighet det som kom frem under valgkampen, nemlig at Ap er tomme for politiske løsninger, ideer og handlekraft. Det eneste som de gjenstår med er sverting, svartmaling og innholdsløs retorikk mot en regjering som daglig leverer på alle områder i tråd med plattformen og det de lovte velgerne.

Uavhengig av hvem som sitter i posisjon så har opposisjonen en svært viktig rolle i et demokrati. Opposisjonens rolle er bl.a å vise alternativer til posisjonens løsninger på utfordringer i samfunnet, følge opp og ha kritisk blikk til det som blir presentert av myndighetene, kontrollere og legge press på at de vedtak som er fattet blir fulgt opp, påpeke feil og mangler i samfunnet som resultat av den politikken som føres, og ikke minst sørge for at de som til enhver tid har makt holder sine løfter til borgerne og levere i henhold til dette. Derfor har jeg ufattelig stor respekt for opposisjonen, deres rolle og oppgave i demokratiet vårt.

Dessverre har det største opposisjonspartiet i Norge ikke den samme holdningen. De ønsker heller å oppfordre medlemmene, tillitsvalgte og folkevalgte til å sverte regjeringen. Det er trist og alvorlig for demokratiet at nestleder i Arbeiderpartiet bidrar til dette ved å reise rundt i landet for å sette i gang svertekampanjer. Hun burde heller oppfordre partiet sitt til å drive ordentlig, saklig, kritisk, konstruktiv opposisjon i tråd med gode demokratiske verdier. Det hadde det stått respekt av i motsetning til det hun holder på med nå. Arbeiderpartiet viser omsider sitt sanne ansikt!

 

Posted in Blogg, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

FrPs forslag om lukkede mottak

 

I forbindelse med at Fremskrittspartiet fremmet forslag om å innføre lukkede mottak for å sikre asylbarns sikkerhet, har vi blitt angrepet av en rekke politiske motstandere, journalister og medier. Jeg kommer tilbake til det, men ønsker å forklare først hvorfor vi fremmet forslaget.

Bakgrunnen for forslaget er at FrP vil ha konkrete tiltak for å sette en stopper for at barn forsvinner fra asylmottak. Det har i oppslag i media kommet frem at 237 asylbarn har forsvunnet fra norske asylmottak bare de siste fire årene. Som de fleste forstår er dette et meget alvorlig problem som opprører oss og vekker sterke følelser siden det dreier seg om forsvarsløse barn. Barn som i enkelte tilfeller blir utsatt for grusomheter av kyniske bakmenn. Red Barna har en rekke ganger utrykt sin bekymring og frykter at mange av dem som blir savnet er ofre for menneskehandel. I siste rapport fra politiets koordineringsenhet for ofre for menneskehandel kommer det frem at de mistenker at 65 barn og unge ble ofre for menneskehandel her i Norge i 2011. 30 av dem skal ha blitt satt i tvangsarbeid, 15 drevet ut i prostitusjon og seks tvunget til å inngå ekteskap

Regjeringen er totalt handlingslammet også på dette området, og ingen tar ansvar for barnas sikkerhet. Ingen i samfunnet ville ha akseptert at et hundretalls norske barn forsvant fra sine hjem, skoler eller barnevern og ble tvunget ut i prostitusjon, benyttet til slavearbeid og andre grusomheter uten at det med rette ville blitt oppstandelse og krav om tiltak. For oss spiller det ingen rolle hvor barn kommer fra og hva slags status de måtte ha, så lenge de er i Norge er de vårt ansvar og vi må sørge for at de har det trygt og godt!

Det har også de siste ukene igjen kommet frem at dagens ordning med åpne mottak fører til en rekke utfordringer. Dersom man ønsker ferske eksempler, er det bare å se på situasjonen ved Refstad asylmottak i Oslo. Store mengder narkotiske stoffer, minst 35 utvisninger og fengslinger, samt illegale innvandrere som terroriserer beboere og nabolaget er fasiten etter to politirazziaer de siste ukene. Ulovlige innvandrere sniker seg inn i mottaket gjennom vinduer på nattestid, og beboerne både i området og på mottaket må forholde seg til kriminalitet og utrygghet. Politiet har også opplyst at de daglig må slippe fri kriminelle utlendinger som ikke har id, med FrPs løsning ville ikke disse sluppet ut i samfunnet, men blitt plassert i egne lukkede mottak adskilt fra barnefamilier og de som venter på å få eller har fått sine søknader behandlet.

Summen av dette gjør at asylmottakene slik de er organisert i dag ikke er egnet for barn, eller voksne for den saks skyld. Vårt utgangspunkt er at de som kommer til Norge skal få et best mulig start og en reel sjanse til å lykkes. Slik er det ikke i dag. I tillegg skaper det store utfordringer for nærmiljøene og naboene til mottakene som opplever økt utrygghet.

Så over til journalistenes angrep på FrPs forslag. Vi har i løpet av den siste tiden blitt angrepet av journalister for vårt forslag om lukket asylmottak. Først ut var Sven Egil Omdal med innlegget «Barn på flukt? Bur dem inne!» i blant annet Stavanger Aftenblad. Innlegget starter Carl I hagens tale til menigheten Levende Ord i Bergen i 2004, og budskapet er at FrP er inhumane. Det er det er spesielt avsluttingen som er jeg skal ta for meg der han slår fast følgende: «Fremskrittspartiet vet at de ikke får med noen andre på sine konvensjonsstridige forslag.» Omdal kunne ikke vært lenger unna sannheten når det kommer til at det er inhumant. De lukkede asylmottakene skal ha verdige forhold, selvsagt med tilbud om både skolegang og fritidsaktiviteter for asylbarn, både utenfor og inne i mottaket. FrP ønsker tilpassede og differensierte mottak for barnefamilier, enslige voksne, de som har begått lovbrudd og enslige barn, der det er barna vil vi at det gis gode pedagogiske utviklingsmuligheter under ordnede forhold. Barna skal f.eks. ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter utenfor mottakene, men med voksne som er tilstede og passer på dem slik man passer på andre barn. I tillegg, og kanskje mest vesentlig: lukkede asylmottak vil sørge for sikkerheten til asylbarna.

Også programleder i NRK Ukeslutt, Elisabeth Onsums, er sterkt imot FrPs forslag om lukkede mottak, noe som kom klart frem i programmet 13.07.13. Gjennom hele programmet kom Onsums tydelige motstand og holdninger mot FrPs forslag klart frem, og alle som hører opptaket kan selv høre hvordan hun til tider oppførte seg mer som motdebattant enn programleder. En slik rolle hadde til dels vært forståelig hvis det ikke var for at det allerede var en motdebattant, nemlig Ådne Naper fra SV til stede. Det fremstår som spesielt at Onsum valgte å ha en så konfronterende holdning til FrP som aldri har sittet i regjering. Mens regjeringspartiet SV som ikke har løftet en finger på åtte år og sittet stille og sett på at 237 barn har forsvunnet sporløst de siste fire årene, ikke ble konfrontert med dette. Da representanten fra SV sa at han ikke kunne forsvare SVs politikk i regjering siden han selv ikke satt i regjering, burde det ha vært naturlig at Onsum som tydeligvis hadde valgt konfrontasjonslinjen, fulgte opp dette.

Men der Onsum gikk for langt er da hun konkluderer med at forslaget er i strid med barnekonvensjon og nektet å la seg korrigere på dette punktet. I stedet velger hun nærmest å krangle med undertegnede, noe flere av lytterne også reagerte på dersom man ser reaksjonene på for eksempel Twitter.

Bloggeren og mannen bak siden liberaleren.no, Bjørn Magne Solvik, som for øvrig er stekt motstander av lukkede mottak reagerte også på Onsums oppførsel og skriver i et blogginnlegg: Tro om programleder Elisabeth Onsum hadde behandlet en rødgrønn politiker slik som hun behandlet FrPs Mazyar Keshvari i Ukeslutt?

En studie fra Handelshøyskolen BI som er gjengitt på nettstedet forskning.no. Den viser at NRKs journalister var partiske til fordel for de rødgrønne partiene under TV-utspørringene ved stortingsvalget i 2005. Og det kan ha vært avgjørende for valgutfallet. Dessverre virker det som om programleder Onsum ønsker å fortsette denne praksisen.

Påstanden til Onsum som hun insiterte på og presenterte som fakta i Ukeslutt er den samme som Omdal konkluderer med, nemlig at FrPs forslag bryter med barnekonvensjonen. Jeg krever derfor svar på følgende: Hvilken konvensjon, lover og avtaler er det Onsum, Omdal og motstanderne av FrPs forslag mener vi bryter? Her må de være presise, konkrete og vise til paragrafer de mener forslaget bryter. For det har nemlig gått sport i hos journalister å lire av seg disse feilaktige påstandene. Arne Strand i Dagsavisen har påstått dette, men har ikke kunnet dokumentere påstanden til tross for at han gjentatte ganger er utfordret på det. Dagbladet har påstått det samme, men måtte moderere seg til å påstå at FrPs politikk kunne bryte med konvensjoner uten å si hvilke(n). Justisminister Faremo har også uttalt at Frp bryter barnekonvensjonen, men etter at hun ble arrestert på dette i NRK Debatten av Per Sandberg og ikke kunne dokumentere det, har hun gått over til å mene FrP har «dårlig menneskesyn». Det er i henhold til Faremos logikk godt menneskesyn å bygge lukkede mottak i Hellas, mens det er et dårlig menneskesyn å ville gjøre det samme i Norge. Men å vise til hvilke konkrete avtaler eller konvensjoner som brytes er ikke mulig for henne eller noen av de andre som påstår det.

Det er ikke så rart når følgende er faktum i saken, og som statssekretær Pål Lønseth i justisdepartementet måtte innrømme i Dagsnytt atten: Norge finansierer og bygger lukkede mottak som kalles Screening Center i Hellas og FN konkluderer med at det tryggeste er at barn plasseres nettopp der. Er det da navnet Onsum, Omdal og andre motstandere av FrPs forslag først og fremst reagerer på? I så fall kan vi jo bare begynne å kalle lukkede mottak for Screening Center, og de påståtte problemene med lovlighet, barnekonvensjonen og internasjonale avtaler er løst.

For øvrig har også andre land som Storbritannia og Nederland tilsvarende lukkede mottak. Også der heter de noe annet enn lukket mottak, men det bryter ikke konvensjoner, lover og internasjonale avtaler der heller, det er det bare i Norge man gjør, i henhold til Onsum, Omdal og motstanderne av FrP. FrP ønsker å benytte oss av det handlingsrommet en rekke andre land benytter, og det bryter ikke med noe annet en den konforme passive boblen motstanderne av FrP befinner seg i. Det er mange måter å organisere adgangskontroll og drifte lukkede mottak, FrP har aldri foreslått høye murer og fullstendig isolasjon slik motstanderne feilaktig hevder i debatter.

Jeg vil gi NRK ros for at de har vært ryddige og tatt kontakt med meg i ettertid og beklaget programleder Elisabeth Onsums oppførsel i programmet. Men det må bli slutt på feilinformasjonen som enkelte journalister og politikere sprer om lukkede mottak og hvorfor det ikke lar seg gjennomføre i Norge. Også er det på tide at NRK lærer av sine etter hvert mange feil og fellelser i PFU. Når NRK på lik linje med blant annet justisministeren finner ut at de har feilinformert så forventer jeg at de slutter med det, retter opp feilen umiddelbart og beklager til lytterne at de har feilinformert i nok en sak.

Deler av blogginnlegget er brukt som tilsvar til Omdals innlegg mot FrP i de avisene der det har stått på trykk.

 

Posted in Blogg, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Privatallergi er dyrt, ineffektivt og reduserer tilbudet

Audun Lysbakken er ute i dag og annonserer at SV vil gjøre det umulig for private aktører å tjene penger på velferdstjenester, slik at det ikke er mulig for private å levere tjenester. Dette er et svært dårlig forslag som vil få store og alvorlige konsekvenser for velferdstilbudet til innbyggerne. De private tilbyr i dag helt nødvendige velferdstjenester som samfunnet ikke kunne klart seg uten. Det ser vi på en rekke områder som f.eks. innen eldreomsorgen, sykehus, barnevern og avrusning.

Venstresidens allergi mot private aktører vil utover innbyggernes tilbud. Det ferskeste eksemplet på at SVs løsninger ikke er veien å gå og resultatet av at det offentlige skal ta over tjenester private levere, er skandalen i Helse Midt-Norge som har sløst bort 126 millioner kroner på å ta over ambulansedriften fra private drivere. Det som gjør saken ekstra ille og alvorlig er at Helse Midt-Norge har gjort dette til tross for at de viste konsekvensene på forhånd. For NHO gjorde beregninger før Helse Midt-Norge tok over driften som viste at kostnadene kom til å øke med 126 millioner kroner. 126 millioner kroner som skulle gått til pasientbehandling er tap på grunn av feilslått ideologi og inkompetanse hos Helse Midt-Norge.

Denne saken demonstrer med all tydelighet hvordan de rødgrønnes allergi mot private aktører innen helse og omsorgssektoren er ineffektiv, dyrt for skattebetalerne og går utover tilbudet til innbyggerne. SVs politikk vil medfør at skattebetalerne får en dårligere og dyrere tilbud, slik innbyggerne i Midt-Norge har fått av den samme politikken.

FrP vil legge til rette for at flere private skal kunne konkurrere innen velferdssektoren slik at innbyggerne får bedre kvalitet på sine tjenester. For de private har gjennom mange år vist at de er i stand til å levere bedre og rimeligere tjenester. Konkurranse gjør tjenestene billigere, mer effektivt og bedre på alle områder i samfunnet, og det er vi innbyggere og brukere som tjener på denne konkurransen.  Dersom vi skal kunne løse utfordringene vi har i velferdssektoren i fremtiden er vi helt avhengige av private tjenesteleverandører. All erfaring viser at det er helt nødvendig med konkurranse og private aktører for å få best mulig tjenester til innbyggerne!

Posted in Blogg, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ap skapt asylkaos

Fremskrittspartiet advarte sterkt mot konsekvensene og opprettelsen av transittmottaket på Refstad i 2010. De siste ukers politiaksjoner har vist at advarslene var berettiget.

Store mengder narkotiske stoffer er beslaglagt, minst 35 bortvisninger og fengslinger, samt illegale innvandrere som terroriserer beboere og nabolaget er fasiten etter to politirazziaer de siste ukene. Ulovlige innvandrere sniker seg inn i mottaket gjennom vinduer på nattestid, både beboerne på mottaket og naboene i området må forholde seg til kriminalitet og utrygghet. Dessverre er dette en villet utvikling og direkte resultat av regjeringens feilslåtte asylpolitikk.

For det har ikke manglet på advarsler: Da undertegnede advarte i blant annet Akers Avis og Nettavisen mot kriminalitet og utrygghet for naboene i forbindelse med opprettelsen av mottaket parerte daværende justisminister Knut Storberget i kjent arrogant stil med at jeg måtte «sette meg inn i saken». Ifølge Storberget var muligheten for at asylmottaket ville føre med seg kriminalitet, uro og ulovligheter «ikke en problemstilling». FrPs nestleder, Per Sandberg, gjorde det også klart at det var helt uansvarlig og Storberget måtte ta personlig ansvar for konsekvensene av å opprette transittmottaket. Når det kommer til å ta ansvar for sine besluttninger som statsråd så har jo ettertiden vist at det er en umulig oppgave for Storberget. Det er dessverre ikke bare på dette feltet Storbergets besluttninger har hatt alvorlige konsekvenser for det norske samfunn, det er bare å se på politi/justissektoren og ikke minst Gjørv kommisjonens rapport. Beboerne startet en underskriftskampanje med mer enn tusen underskrifter for å stoppe mottaket.

De tillitsvalgte ved asylmottaket som skulle flyttes advarte også sterkt mot regjeringens løsning. Disse advarslene ble totalt ignorert av regjeringen. Beboerne, fagforeningen og Oslo kommune ble overkjørt av den rødgrønne regjeringen, gigantmottaket på Refstad skulle på plass, uansett konsekvenser.

Storberget og Ap fikk i denne saken på sedvanlig vis hjelp av sine våpendragere i asylindustrien. Tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide, mente undertegnede, naboene og de tillitsvalgte kom med «skremselspropaganda». Vi hadde både «misforstått», «ikke forstått endringene» og vi «skjønte ikke» hva konsekvensene av mottaket kom til å bli. Eide mente videre at «det ikke vil bli noe problem å holde oversikt over hvem som er på mottaket, fordi det er nøye registrering og meldeplikt.»

Min kommentar til Eides siste påstand er følgende: når minst 50 personer har oppholdt seg ulovlig på mottaket bare den siste uken, blir det å påstå at man har noen form for oversikt en parodi. Situasjonen er helt ut av kontroll, akkurat slik jeg og flere andre advarte mot i 2010. Da ble undertegnede, naboene og de tillitsvalgte latterliggjort og beskylt for å være kunnskapsløse av Storberget. Realitetene er dessverre blitt akkurat slik FrP advarte mot: kriminalitet, kaos, manglende kontroll og et ødelagt nabolag.

Regjeringen har gått inn i denne situasjonen med øynene vidåpne. De kan ikke skylde på at de ikke ble advart, eller at de ikke visste. Asylkaoset på Refstad og i Oslo er et resultat av en villet politikk fra regjeringens side. Etter de uttalelsene og den arrogante holdningen Storberget har utvist i denne saken, mener jeg en unnskyldning ovenfor asylmottakets beboere og naboer som er forlatt i en håpløs situasjon er på sin plass.

Dessverre er dette bare ett av eksemplene på Aps totale svikt i asylpolitikken. Ønsker du en ansvarlig og bærekraftig asylpolitikk er det bare et parti du kan stole på i valget til høsten, og det er Fremskrittspartiet.

 

Posted in Blogg, Oslo, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Tiltakskaos i byrådet

Norges- og EØS sin lovgivning er helt klar på at Norge ikke har noen forpliktelser til å fremskaffe EØS-borgere som er turister eller arbeidssøkende gratis boliger/overnattingsplasser eller yte økonomisk hjelp. Den enkelte EØS-borger plikter å finansiere sitt eget opphold i landet og ordne egnet bopel under oppholdet. Dersom de ikke kan skaffe seg bopel og finansiere sitt opphold må de reise hjem. Denne lovgivningen er logisk og helt nødvendig dagens Europa. For det er dessverre over 26 millioner arbeidsledige mennesker i Europa i dag, og dersom Norge skulle påta seg et ansvar for å fremskaffe bopel og yte økonomisk hjelp til alle som sliter i Europa i dag ville hele systemet kollapset. Derfor er det viktig å være klar på hva som er gjeldende regler, og hvilke forpliktelser vi har og ikke har.

Det er gjennom ulike og svært sprikende uttalelser fra byrådsleder Røsland og samferdselsbyråd Elvestuen skapt usikkerhet om hva som er politikken til byrådet i Oslo. Mens byrådsleder Stian Berger Røsland har vært kategorisk og klar på at det ikke er aktuelt for byrådet å søke om tiltaksmidlene fra staten og legge forholdene bedre til rette for tilreisende som ikke bor på hoteller, campingplasser eller andre steder som er lagt til rette for overnatting, har byråd Elvestuen gitt direkte motsatte uttalelser i mediene.

Det er det dessverre alt for mange eksempler på. For byrådslederen uttalte følgende til Aftenposten 13.07.12: ” Det finnes flere campingplasser i Oslo. Har man ikke råd til en teltplass, må man bo hos venner, familie eller reise hjem. Kommer man som EØS-borger, må man finansiere sitt eget opphold. Det gjelder romfolk, og det gjelder andre grupper.- Det finnes flere campingplasser i Oslo.”

Byråd Elvestuen har kommunisert det stikk motsatte. Senest i går 21.05.13 hadde Elvestuen et møte med bl.a. Folk er Folk som ble gjengitt i Osloby der følgende fremkommer: Byrådet kommer om kort tid til å søke om midler fra regjeringens tiltakspakke for å bedre den humanitære situasjonen for tilreisende fattige, men de vil foreløpig ikke røpe hva de søker støtte til.

Det er svært uheldig at byrådet vingler i en så viktig sak. FrP ber derfor om at byrådslederen avklarer hva som er byrådets politikk når det gjelder å legge til rette og fremskaffe boliger/overnattingssteder for EØS-borgere og turister i Oslo. Jeg har stilt følgende spørsmål til byrådslederen i dag:

Kommer byrådet til å søke om midler fra statens tiltakspakke slik byråd Elvestuen har uttalt, eller er det helt uaktuelt slik byrådslederen har uttalt gjentatte ganger?

Skal Oslo kommune i evt samarbeid med andre organisasjoner legge til rette for og fremskaffe EØS-borgere boliger/overnattingsplasser slik byråd Elvestuen har hevdet, eller er det opp til den enkelte EØS-borger og ordne det selv slik byrådslederen har uttalt en rekke ganger?

Jeg ber byrådslederen svare på disse spørsmålene så fort som mulig og rydde opp i kaoset i byrådet slik at vi i bystyret vet hva vi skal forholde oss til og ikke minst hva som er byrådets politikk på dette området.

Posted in Oslo, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Tiltak mot radikalisering av ungdom

Oslo FrPs bystyregruppe lanserer tiltak mot radikalisering av ungdom. – Vi ser en svært farlig utvikling der ungdom i Oslo blir radikalisert. Derfor lanserer vi konkrete forebyggende tiltak i vårt budsjett, sier FrPs Mazyar Keshvari.

Man har i den senere tid sett fremveksten av radikale muslimske miljøer i Oslo der medlemmene som i stor grad består av unge menn født og oppvokst i Norge. Derfor setter FrP av 2 mill. kr til tiltak mot radikalisering.

- For å unngå at flere unge blir tiltrukket av disse miljøene, må vi satse på tilbud til ungdom som er i faresonen og rette innsatsen mot de unge som står i fare for å havne i disse ekstreme miljøene. Derfor styrker FrP en rekke organisasjoner som har god erfaring med å arbeide med denne målgruppen, sier Mazyar Keshvari som er nestleder i FrPs bystyregruppe.

Keshvari mener det er nødvendig med differensierte tiltak nasjonalt og lokalt for å bekjempe radikalisering og fremveksten av islamisme. Han mener også at der er for snevert og kun tenke politi/PST, samt straffereaksjoner for å bekjempe radikalisering.

- Vi må bruke andre tiltak mot dem som er i ferd med å bli radikalisert, enn mot de som allerede er en del av det ekstreme muslimske miljøet i Oslo. Men det aller viktigste er etter FrPs syn å forhindre at flere ungdommer blir radikalisert og havner i disse ekstreme miljøene. Derfor er det helt avgjørende å satse på forebygging slik vi i FrP gjør, sier Keshvari

FrP ønsker å dra nytte av erfaringer fra Danmark. Der har myndighetene satt i gang en rekke forebyggende tiltak mot radikalisering som tidligere har virket mot kriminalitet. De baseres seg på generell forebygging, spesifikk forebygging og individorientert forebygging.

- Den generelle forebyggingen rettes mot alle barn og unge gjennom skoler og organisasjoner. Tanken er at når alle løfter alle, løfter man noen ut av risikogruppene. Den spesifikke forebyggingen er en målrettet innsats mot ekstremisme, rettet mot bestemte grupper av unge med risikoatferd. Det må også rettes en individorient innsats mot unge personer som har en risikoatferd som kan være hjelp til utdanning og tilrettelegging av tilbud, forklarer Keshvari.

SaLTo(Sammen Lager vi et Trygt Oslo)-sekretariatet skal ha ansvaret for å bidra til at disse tiltakene blir iverksatt, med blant annet kursing om radikal islam og ekstremisme for kommunens ansatte.

- Kursingen må i stor grad rettes inn mot lærere fra skoler i områder der en har økt radikalisering slik at disse blir bedre kvalifisert til både å oppdage og bekjempe slik radikalisering. Læreren må pålegges varslingsplikt ved berettiget mistanke om en uønsket adferd fra en eller flere elever til SaLTo, sier Keshvari og legger til:

- Det er i tillegg viktig at Oslo-politiet prioriterer arbeidet mot de radikale muslimske miljøene og andre ekstremistmiljøer i nært samarbeid med kommunen og andre aktuelle organisasjoner.

 

 

Liste over organisasjoner som styrkes og skal jobbe mot radikalisering av ungdom:

Satsinger Beløp
Oslo Røde Kors   Gatemegling    500 000
Ungdom mot vold    210 000
Kontaktsenteret Groruddalen – Røde Kors    500 000
Sub Church / Sub Scene    400 000
Barne- og ungdomssenteret på Holmlia    400 000
Riverside Ungdomshus 1 000 000
Forebygging radikalisering 2 000 000

 

Posted in Oslo, Politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Idrettspartiet FrP leverer igjen!

FrP fortsetter sin betydelige satsning på idretten i Oslo og øker budsjettet med 128 mill. kr. – Vi ønsker å få til dette gjennom et nært samarbeid med Oslo Idrettskrets, sier FrPs Mazyar Keshvari.

- Idretten er et viktig satsningsområde fordi det er helsefremmende og bidrar til positive fritidsaktiviteter, spesielt for barn og unge. Idrett bidrar til positive opplevelser, og er med på å forebygge kriminalitet, rusproblemer og andre sosiale problemer. I tillegg er idretten en svært viktig arena for sosial mobilitet og skaper felles tilhørighet, noe som bidrar til å fremme integrering på tvers av etnisk opphav og religiøs tilhørighet, sier FrPs Mazyar Keshvari som nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo.

Fremskrittspartiet har i sitt alternative budsjett for 2013 lagt inn alle prosjektene til Oslo Idrettskrets.

- Vi mener det er nødvendig å legge til rette for breddeidrett, spesielt for barn og unge. Derfor har vi i motsetning til byrådet prioritert idretten så høyt. Med tanke på de utfordringene vi har i Oslo så er idretten en viktig del av det forebyggende arbeidet, både sosialt og i et helse perspektiv, sier Keshvari.

Fremskrittspartiet øker bevilgningene til rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg med 46,3 mill. kr.

- Det er svært viktig å vedlikeholde og rehabilitere eksisterende idrettsanlegg slik at disse ikke forfaller, og dermed reduserer den totale mengden med idrettsanlegg. Bymiljøetaten har stipulert behovet for rehabilitering av idrettsanlegg til rundt 600 mill. kroner.  Dette etterslepet ønsker FrP å redusere ved å øke bevilgningene.

Cricket får et kjempe løft i FrPs budsjett

- Oslo er en by i stadig utvikling demografisk og er Norges mest flerkulturelle by. Dette har innvirkning på blant annet hvilke idretter som utøves i hovedstaden. Cricket er en idretts gren som har blomstret de senere årene og i mai 2007 ble cricket tatt opp som et eget særforbund. Det er totalt 13 400 aktive utøvere av denne idretten i Norge, og i Oslo er det ca. 5200 mennesker inkludert barn, unge og jenter som spiller cricket, forklarer Keshvari.

I 2012 fikk Norges Cricket Forbund (NCF) tre jentelag som spiller organisert. Dette ser FrP meget positivt på og styrker derfor arbeidet deres med 250.000 kr.

- Norges Cricketforbund har ikke nok banekapasitet. Dette går først og fremst utover barn og unge og jentelagene. Vi mener Cricket er et godt inkluderingsverktøy med tanke på minoritetene i Oslo. Folk aktiviseres ikke bare fysisk, men også sosialt med frivillig arbeid, dugnad og en større forståelse for hvordan majoritetssamfunnet fungerer. Derfor styrker vi Cricket Forbundets arbeid med å aktivisere innvandrerungdom og spesielt jenter med 250 000 kr, sier Keshvari.

Cricket er ikke lenger bare en sommeridrett i Norge. Cricket spilles 10 mnd. i året både ute og inne. NCF har også et behov for inne tid i hallene og bedt om at dette kan prioriteres.

- Derfor ønsker FrP at legges til rette for flere Cricket anlegg i Oslo, og setter av 3 mill. kr. til prosjektering av 4 nye anlegg i Søndre-Nordstrand, Groruddalen, sentrum og Oslo Vest i første omgang. Søndre-Nordstrand har allerede satt av 4 mill. kr. til Cricket anlegg, men det foreligger ikke noen konkret prosjekt som kan realiseres. FrP ønsker gjennom avsetting til prosjektmidler å få realisert Cricket anlegget på Søndre-Nordstrand så fort som mulig.

Skaterne får tre nye anlegg i FrPs budsjett for 2013.

- Vi syns kapasiteten på skateanlegg har vært alt for dårlig med tanke på hvor mange som driver med denne idretten. Derfor ønsker FrP å bygge 2 betonganlegg på Jordal og Kuba, og skate rampe på Skøyen. Dette kommer i tillegg til det store skateanlegget som kommer på Voldsløkka, sier Keshvari.

 

 

Posted in Blogg, Oslo, Politikk | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Oslo FrP`s alternative budsjett

Oslo Fremskrittspartiets bystyregruppe har lagt frem vårt alternative budsjett for 2013, og du kan lese den her: FrP alternativ budsjett 2013

Posted in Oslo, Politikk | Tagged , , , | Comments Off

En kamp om verdier

De siste ukers saker om islamistiske grupper, organisasjoner og personer i Norge er skremmende og viser de enorme utfordringene vi står ovenfor. Dette er en utvikling vi i FrP har advart mot i mange år, jeg vil i dagens anledning minne om dette innlegget som jeg skrev for noen år siden:

Som et resultat av den massive ikke-vestlige innvandringen til Norge og Europa blir vi stadig oftere utfordret på og minnet om at vi nå står overfor vår tids viktigste og mest avgjørende verdikamp. En verdikamp mellom liberale verdier på den eneste siden og totalitære verdier på den andre siden. I denne kampen må de av oss som har kjent på kroppen hva diktatur, tvang, sensur og religiøs fanatisme fører til, delta i forsetet, og ikke overlate senen til de som representerer alt vi rømte fra. Jeg er derfor spesielt skuffet over de av oss som bruker sin unike historie til å snakke om dialog med de radikale kreftene for en hver pris. Ekstremistene hører ikke hjemme i det norske ”vi”.

Når jeg og min familie måtte rømme fra noen av verdens verste tyranner og terrorregimet i Iran og skulle søke tilflukt, var det ikke tilfeldig at vi valgte Norge og vesten. Det vestlige og norske samfunnet bygger på grunnleggende verdier om frihet for enkeltmennesket, demokrati, likestilling, menneskerettigheter, politisk og religiøs frihet og ikke minst ytringsfrihet. Nettopp derfor er det så godt å leve i Norge og vesten, og derfor har mange av oss politiske flyktninger søkt tilflukt her.

Disse verdiene og rettighetene har ikke kommet av seg selv, men blitt til etter iherdig kamp fra frihetselskende og modige mennesker. Dersom vi ønsker å beholde disse verdiene og vår frihet må vi også være villig til å kjempe for dem. For disse verdiene er under stadig angrep fra totalitære og intolerante regimer, grupperinger og enkeltindivider.

Det har vi dessverre fått demonstrert ved en rekke hendelser den siste tiden, sånn som med moralpoliti på Grønland, demonstrasjon mot ytringsfrihet med advarsler om terror på norsk jord, toppet med drapstrusler mot to journalister og utrykk for sterk hat av det norske samfunnet og alt det står for. Før det var det drapsforsøket mot Jyllands-Postens Kurt Westergaard og truslene mot svenske karikaturtegneren Lars Vilks.

Også var det den forrige karikatursaken fra Danmark der islamister i både vesten og andre steder satte i gang en volds- og hatspiral vi ikke har sett maken til. Så var det de sterke reaksjonene på at paven siterte en tekst fra middelalderen der den muslimske verden gikk av hengslene og krevde pavens hode på et fat. Det finnes også eksempler på selvsensur som direkte resultat av den frykten islamister de senere årene har bidratt til. Mozart-operaen som ble avlyst i Tyskland fordi den viser profeten Muhammeds avhugde hode er et slikt eksempel.

I Norge har vi også hatt flere saker der kampen mellom verdiene har kommet frem. Som uttalelsene til sharia-studenten Mohyeldeen Mohammad om at homofile fortjener å bli drept for sin legning ved steining. Samt uforbeholden hyllest av Bin Laden og andre grusomme islamister på Facebook. Tidligere uttalelser fra norske imamer som Krekar og Zulqarnain Sakandar om sharialover, homofile, steining, slaveri og terrorisme er skremmende og viser at vi har store utfordringer også i vårt eget land.

Det grusomme og bestialske drapet på Theo van Gogh er en av de mest ekstreme hendelsene som viser hvor langt det kan gå og hvor feil det kan bli når man ikke tar et oppgjør med den type ideologier og verdisyn hele Europa står ovenfor, og som dessverre brer seg i enkelte innvandrermiljøer.

Dette er ikke bare enkeltsaker. Summen av alle disse hendelsene den senere tid viser at vi står ovenfor en verdikamp som er mer alvorlig og farlig for hele vår eksistens enn det de politisk korrekte politikere og kommentatorer kan fatte og begripe.

For oss politiske flyktninger føles det ekstra vondt og vanskelig å se denne utviklingen i Europa. På mange måter føles det som om alt det vi rømte fra og søkte beskyttelse mot har forfulgt oss til det nye hjemme landet. Enda verre er det at styresmaktene i disse landene ikke forstår alvoret av utviklingen med de konsekvenser det fører til.

Norge og andre vestlige land står nå ved et veiskille hvor vi må kjempe for de verdier og rettigheter som er blitt til over mange århundrer. I kampen for de grunnleggende verdiene vårt samfunn er bygd på har regjeringen og samtlige politiske partier med unntak av FrP sviktet.

Det demonstrerte utenriksminister Jonas Gahr Støre til de grader under den forrige karikaturstriden, der han gikk ut i arabiske medier og nærmest unnskyldte at vi har ytringsfrihet i Norge. Å gå ut til innbyggere i land som er styrt av totalitære diktaturer og mangler de mest grunnleggende menneskerettigheter for å beklage seg over rettigheter vi har i det frie Norge er ikke bare feigt, men farlig. Det er skuffende, men ikke overraskende at en Ap-politiker som Støre er mer opptatt av å beklage seg ovenfor diktaturer og tyranner enn å kjempe for de verdiene vår samfunn bygger på. Det er på høy tid å våkne fra den politisk korrekte dvalen og ta grep som sikrer at vi også i fremtiden lever i en fri og demokratisk rettsstat.

Av hensyn til menneskerettsforkjempere og frihetskjempere verden over syns jeg vi skal vise at vi er stolte over ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å leve som frie mennesker. Vi må vise klart og tydelig at vi ikke har noen grunn til å skamme oss, og ei heller noe å beklage. Snarere tvert imot. Da må vi tørre å ta denne debatten og vise at disse rettighetene er så viktige at vi vil kjempe for dem uten å inngå kompromisser på våre rettigheter for at de skal bli spiselige for ekstremister og de som ikke er vant til frihet. Det håper jeg at venstresiden og de øvrige politiske partier er med på denne gangen, og at de ikke feiger ut som Jonas Gahr Støre gjorde forrige gang. Uansett vil vi i FrP kjempe, om nødvendig med nebb og klør for våre rettigheter. Støre og Regjeringen har mye å lære av fjellvettregelen: ”Vend i tide, det er ingen skam å snu!”

 

Posted in Blogg, Politikk | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Langt mellom teori og praksis for Venstre

VG har avslørt at Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har solgt kommunens skrapmetall og brukt det på egne fester. Avisen har også avdekket en rekke andre forhold som tyder på en ukultur i etaten og jeg har derfor fremmet et privat forslag der jeg ber Kommunerevisjonen undersøke om denne ukulturen har medført høyere gebyrer for Oslos innbyggere. Siden økningen av gebyrene har vært høyere enn prisstigingen siste årene, er det en del som tyder på det.

Avsløringer om misbruk av skattebetalernes penger er meget alvorlige og jeg reagerte derfor sterkt når ansvarlig byråd Ola Elvestuen(Venstre) bekreftet til VG at han ble varslet om saken før sommeren uten å informere miljø og samferdselskomiteen og bystyret om misbruket. Han hadde heller ingen planer om å gjøre dette, men har snudd etter VG sin avsløring og skal nå lage et notat til komiteen om saken.

Dette kan være et brudd på informasjonsplikten som byrådene har ovenfor bystyrets organer. Måten dette har skjedd på svekker Oslo FrPs tillit til Elvestuen. Når en byråd skjuler en så alvorlig sak så lenge, så må en også spørre seg hvordan en kan stole på de andre byrådene.

Det er merkverdig at det er en byråd fra Venstre som valgte å ikke informere bystyret om misbruket av offentlige midler. Partiet har gjennom lengre tid vært opptatt av åpenhet i det offentlige og en kan lese følgende i Venstres prinsipprogram: «Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Ingenting skal være skjult for borgerne». Det er åpenbart langt mellom teori i praksis for Venstre når en selv sitter med makten og får informasjon som burde vært delt med bystyret og offentligheten.

Posted in Blogg, Oslo, Politikk | Tagged , , , , , | Comments Off